Poniżej prezentujemy nasze ostatnie realizacje

Tauron Elektrociepłownia Stalowa Wola dla SterEnergo

 • okablowanie strukturalne LAN
 • instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP
 • instalacja oddymiania
 • instalacja alarmowa SSWiN i kontroli dostępu KD
 • instalacja telefoniczna
 • telewizja przemysłowa
 • instalacja wideo-domofonowa
 • systemy detekcji gazu

PGE Elektrownia Bełchatów prace dla firmy Sandvik Mining and Construction sp. z o.o.

 • rozruch urządzeń układu nawęglania nowo powstałego bloku energetycznego 858 MW
 • dokonywanie zmian projektowych i ich realizacja w celu optymalizacji działania urządzeń układu nawęglania
 • prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i AKPiA na układach odpylania przenośników,
 • montaż instalacji oświetlenia na obiektach nawęglania wraz z uruchomieniem systemu nadzoru sprawności instalacji oświetlenia awaryjnego firmy ES-SYSTEM
 • nadzór nad pracami innych firm podwykonawczych firmy Sandvik Mining and Construction
 • tworzenie dokumentacji powykonawczej, przygotowanie kompletnej dokumentacji jakościowej

PGE Elektrownia Turów prace dla firm EPC Projekt S.A., HCS Sp. z o.o., Mador s.c..Enetech:

 • Modernizacja przenośników rewersyjnych TN i TS w zakresie instalacji elektrycznej i AKPiA na zasobniku szczelinowym węgla
 • Modernizacja czterech z sześciu wygarniaczy kołowych węgla W1, W4, W5, W6 w zakresie instalacji elektrycznej i AKPiA wraz z wykonaniem uruchomień i rozruchu w. w. urządzeń
 • Współpraca przy remontach i modernizacjach na blokach 1-6

Budowa hali produkcyjno magazynowej Gates Legnica Jaworzyńska 301 dla Elemont sp. z o.o., SterEnergo projekt sp. z o.o.

 • instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 • instalacja elektryczna siłowa,
 • systemu sygnalizacji pożaru SAP,

Tauron Elektrownia Jaworzno III dla SterEnergo

 • Instalacja AKPiA na odsiarczaniu spalin nowo budowanego bloku energetycznego
 • budowa tras kablowych i układanie kabli systemowych
 • prace łączeniowe na obiektach IOS
 • przeprowadzanie prac rozruchowych urządzeń automatyki IOS